Het bestuur, is na het polsen van de leden,  tot de volgende  conclusie gekomen.

Een extra leden vergadering over de toekomst van de GRJV, zoals afgesproken in maart, lijkt ons niet zinvol, omdat de meeste leden reeds hebben aangegeven wat ze willen.

In dit bericht willen we aangeven wat de toekomstvisie is van het bestuur.

 

Er zijn drie opties besproken :

  • Stoppen als vereniging en het weidebeheer overdragen aan MTE. Dit is geen optie voor de meeste leden.
  • Stoppen als vereniging en het weidebeheer overdragen aan een andere partij (bijvoorbeeld PSV ten Eysden). Dit is geen optie voor de meeste leden.
  • Doorgaan als GRJV met het weidebeheer is wat de meeste leden willen.

In plaats van een extra ledenvergadering denken wij meer leden te bereiken via dit bericht. Op deze manier willen wij onze plannen aan iedereen duidelijk maken.

De GRJV bestaat inmiddels 50 jaar en heeft in die tijd diverse activiteiten ontplooid.

De hoofdactiviteit was het beheer van de weilanden, welke in het verleden gepacht werden van de gemeente en daarna van MTE. Daarnaast zijn er diverse, al dan niet paard en pony gerelateerde, activiteiten ontplooid; zie de tabel aan het einde van deze brief.

Gezien de matige opkomst bij de georganiseerde evenementen hebben wij besloten dat het bestuur zich beperkt tot onderstaande activiteiten:

  • Weidegang verzorgen. Daaronder verstaan wij reparaties, onderhoud, vervanging, onkruidbestrijding en bemesting. Dat wij dat als 4-koppig bestuur niet alleen kunnen moge duidelijk zijn. Ook wij hebben naast de manege nog een leven en doen de GRJV op vrijwillige basis.
  • Hubertusviering. Dit blijven wij organiseren, al zal de opzet in de toekomst mogelijk veranderen. Een geestelijke die een mis kan verzorgen is steeds moeilijker te vinden.
  • Nieuwjaarsbrunch.
  • Spokentocht in overleg met de leden.

Verder staan wij open voor activiteiten die leden willen organiseren. Wij als bestuur zullen meehelpen en bijstaan waar wij kunnen.

Daarnaast is een belangrijk aandachtspunt de hulp bij werkzaamheden. Hoewel de laatste keren de opkomst beter was, zijn het toch altijd weer dezelfde gezichten die aanwezig zijn wanneer er werkzaamheden moeten worden verricht. Ook wordt te gemakkelijk “dat is werk voor het bestuur “ geroepen. De GRJV is van ons allemaal en alle leden zullen hieraan een steentje moeten bijdragen.

Activiteit Bestaat nog
Weidenbeheer Ja
Dressuurwedstrijden Nee
Spring wedstrijden Nee
Voltige Ja
Dauwtraprit Nee
Puzzelrit Nee
Hubertusviering Ja
Sinterklaasmiddag Nee
Playback show Nee
Spellenmiddag Nee
Darten Nee
Kaarten Nee
Disco Nee
Brunch Ja
Spokentocht Ja
Wandelingen Nee
De nieuwe mustang Nee