Het bestuur is als volgt samen gesteld

Cees Didden            voorzitter             

Justin Giessen         secretaris

Paul Limpens           penningmeester

Thei Hendrix            weilanden